Skip to main content

Bế mạc huấn luyện dân quân xã Chiến Thắng năm 2020

Bế mạc huấn luyện dân quân xã Chiến Thắng năm 2020

Sáng ngày 24/6 ban chỉ huy quân sự xã Chiến Thắng đã bế mạc lớp huấn luyện dân quân năm 2020. Trong thời gian huấn luyện 8 ngày với các nội dung;  học chính chị kết quả kiểm tra Chính trị 58 dân quân giỏi 25 chiến sỹ, khá 20 chiến sỹ, đạt 13 chiến sỹ.

Trong thời gian huấn luyện đi dân vận trong một ngày buổi sáng phát dọn làm cỏ cho cây đào trồng dọc đường Quốc lộ 1b với đoạn đường hơn 4km,  quân số tham gia lao động hơn 58 người;

Kết quả kiểm tra điều lệnh đội ngũ giỏi 30 chiến sỹ, khá 20, đạt 8;

Kết quả kiểm tra về chiến thuật 25 giỏi, khá 20 đạt 13;

Kết quả kiểm tra bắn đạn thật giỏi 20 chiến sỹ, khá 25 chiến sỹ; đạt 8 chiến sỹ; không đạt 5, qua kết quả các nội dung huấn luyện và tổng kết đánh giá toàn diện đạt loại giỏi.

Image removed.Qua lớp huấn luyện dân qua năm 2020 các chiến sỹ nắm vững về các yếu lĩnh trong dân quân tự vệ luôn nêu cao tinh thần, cảnh giác, trách nhiệm giữ vững An ninh Chính trị, phòng chống mọi phá hại diễn biến của các thế lực thù địch tại địa phương.

Chiến Thắng, ngày 24 tháng 6 năm 2020

 

Đồng Văn Hưng