Skip to main content

Đoàn lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn kiểm tra tại xã Chiến Thắng

Ngày 01/9, Đoàn công tác UBND huyện do Đ/c Nguyễn Ngọc Thiều Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra tại xã Chiến Thắng về kết quả triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kết quả triển khai thực hiện triển thực hiện nghị quyết số 08/2019 ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn, công tác thu, chi ngân sách năm 2020.

Sau khi được nghe UBND xã báo cáo kết quả triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kết quả triển khai thực hiện triển thực hiện nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn, công tác thu, chi ngân sách năm 2020. Đoàn công tác đã có các ý kiến tập chung chủ yếu vào công tác triển khai thực hiện 14 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Qua kết quả thực hiện đã đạt 10/14 tiêu chí, các tiêu chí còn lại chưa đạt là tiêu chí số 2 nhà văn hóa khu thể thao, trong đó sân thể thao xã chưa đủ 10.800 m2 theo quy hoạch, 4/12 thôn sân thể thao thôn chưa đạt tối thiểu 200m2 , tiêu chí số 5 tiêu chí về trường học, tiêu chí số 12 về vệ sinh môi trường trong đó ý 12.7 không đạt, tiêu chí số 14 về hệ thống Chính trị và An ninh trật tự xã hội có ý 14.2 chưa đạt.

(Ảnh; Đoàn lãnh đạo UBND huyện kiểm tra tại xã Chiến Thắng )

Phát biểu kết luận hội nghị Đ/c chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận kết quả mà xã Chiến Thắng đã đạt trong thời gian qua đồng thời đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới xã Chiến Thắng cần thực hiện ngay đó là đối với các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đã đạt đề nghị làm hồ sơ minh chứng xong trước ngày 15/9 báo cấp trên để thẩm định, các tiêu chí chưa đạt đề nghị báo cáo chi tiết từng tiêu chí riêng và triển khai thực hiện xong trước ngày 20/10. Việc triển khai các điểm du lịch cần chi tiết hơn về các thủ tục liên quan đến cấp giấy phép cho hoạt động theo đúng pháp luật; triển khai ngay việc giải ngân các dự án trên địa bàn đã được phê duyệt; tăng cường tuyên truyền khai giảng năm học 2020 – 2021; dịch bệnh Covid 19 và kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn 27/9./.

 

                                                               Đồng Văn Hưng