Skip to main content

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BLUEZONE

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BLUEZONE

Sáng ngày 12/8/2020 Công chức Văn hóa – xã hội xã đã kết hợp với BCH đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn đã tổ chức tuyên truyền và  hướng dẫn bà con nhân dân cài đặt Bluezone khẩu trang điện tử trên hệ thống điện thoại thông minh.