Skip to main content

Ngân hàng chính sách huyện Bắc Sơn Tổ chức huấn nghiệp vụ cho Ban giảm nghèo xã Chiến Thắng, xã Vũ Sơn

Ngân hàng chính sách huyện Bắc Sơn Tổ chức huấn nghiệp vụ cho Ban giảm nghèo xã Chiến Thắng, xã Vũ Sơn

 

Chiều ngày 24/6/2020 tại UBND xã Chiến Thắng Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Sơn phối hợp với Ban giảm nghèo xã Chiến Thắng, Ban giảm nghèo xã Vũ Sơn tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ  cho hơn 60 thành viên là Ban giảm nghèo và tổ tiết kiệm và vay vốn của hai xã Chiến Thắng và Vũ Sơn.

Tại buổi tập huấn nghiệp vụ các thành viên Ban giảm nghèo và các tổ tiết kiệm được nghe báo cáo viên Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện Bắc Sơn nói về chuyên đề kỹ năng quản lý tổ vay vốn và cách thức tổ chức thực hiện cho đối tượng vay đúng mục đích để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.

         

Qua buổi tập huấn nghiệp vụ giúp cho các thành viên Ban chỉ đạo, tổ tiết kiệm và vay vốn hai xã Chiến Thắng và Vũ Sơn nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mỗi cá nhân phụ trách cần làm gì và quản lý ra sao để phát triển được tốt hơn và hiệu quả cao tại địa phương.

                                                               Đồng Văn Hưng