Skip to main content

Xã Chiến Thắng là xã miền núi vùng cao nằm ở phía Tây nam của huyện Bắc sơn, cách Trung tâm huyện Bắc Sơn 20 km, gần giáp danh với tỉnh Thái Nguyên có tuyến quốc lộ 1B chạy qua, thuận lợi cho việc chao đổi hàng hoá với tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh miền xuôi. Có diện tích đất tự nhiên 3.497,37ha, nền kinh tế chủ yếu là phát triển nông, lâm nghiệp. Có tổng số hộ thực tế là 821 hộ với (3.439) nhân khẩu, gồm 4 dân tộc sinh sống, dân tộc Tày, Kinh, Dao, Nùng; có 8 thôn bản, Về tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 là 24, chiếm tỉ lệ 2,73%, cận nghèo là 57 hộ, chiếm tỉ lệ 6,49%. Bà con nhân dân trong xã thu nhập chính là Nông nghiệp, chăn nuôi, dịch vụ, thương mại bình quân ước tính đạt 43 triệu đồng/người/ năm.