Skip to main content

1. Đ/c Hoàng Quang Phiệt - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Điện thoại: 0343890666 

Email:  @langson.gov.vn

2. Đ/c Dương Công Vượng - Phó Chủ tịch UBND xã.

Điện thoại: 0817688477

Email: dcvuong@langson.gov.vn

3. Đ/c Dương Văn Kiên - Công chức văn phòng - thống kê

Điện thoại: 0979347510

Email: dvkien@langson.gov.vn

4. Đ/c Đ/c Dương Công Hùng - Công chức văn phòng - thống kê

Điện thoại: 0399038423

Email: Hungdc@langson.gov.vn

5. Đ/c Hoàng Đình Long - Công chức tư pháp hộ tịch xã.

Điện thoại: 0977554017

Email: hdlong@langson.gov.vn

6. Đ/c Hoàng Hữu Hoạt - Công chức tư pháp hộ tịch xã.

Điện thoại: 0974838250

Email: hhhoat@langson.gov.vn

7. Đ/c Hoàng Văn Tới - Công chức ĐC-XD- NN&MTxã.

Điện thoại: 0963695198

Email: hvtoi@langson.gov.vn

8. Đ/c Lưu Văn Thương - Công chức ĐC-XD-NN&MT xã.

Điện thoại: 0978877943

Email: thuonglv@langson.gov.vn

9. Đ/c Dương Hữu Quỳnh - Công chức Tài chính - kế toán xã.

Điện thoại: 0945591357

Email: dhquynh@langson.gov.vn

10. Đ/c Đồng Văn Hưng - Công chức văn hóa - xã hội xã.

Điện thoại: 0979062890

Email: hungdv@langson.gov.vn

11. Đ/c Dương Công Điệp - Công chức văn hóa - xã hội xã.

Điện thoại: 0985192154

Email: dcdiep@langson.gov.vn

12. Đ/c Hoàng Văn Huy- Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã.

Điện thoại: 0846735668

Email: hvhuy@langson.gov.vn

13. Đ/c Dương Đình Trang - Trưởng Công an xã.

Điện thoại:  0914599588

Email: chưa có    @langson.gov.vn

14. Đ/c Nguyễn Minh Anh - Phó Trưởng Công an xã.

Điện thoại:   0989573468

Email: chưa có    @langson.gov.vn