Skip to main content

1. Đ/c Đồng Thị Lệ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Điện thoại: 0974716785

Email: dtle@langson.gov.vn

2. Đ/c Nguyễn Đình Tạo – Phó bí thư TT Đảng ủy xã.

Điện thoại: 0986488091

Email:       chưa có

3. Đ/c Dương Công Thanh – Thường vụ Đảng ủy; Phó chủ tịch HĐND xã.

Điện thoại: 0368703197

Email: thanhdc@langson.gov.vn