Skip to main content

Trên 50 phụ nữ xã Chiến Thắng được tuyên truyền tiêu chí xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu

Trên 50 phụ nữ xã Chiến Thắng được tuyên truyền tiêu chí xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu

 Ngày 2/6/2020 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội Iiên hiệp Phụ nữ xã Chiến Thắng tổ chức buổi tuyên truyền xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu cho 52 hội viên phụ nữ.

Tại buổi tuyên truyền các hội viên phụ nữ đã được chuyên viên Ban công tác tuyên truyền của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn chia sẻ ý nghĩa 7 tiêu chí của Bộ tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu như: Tiêu chí số 1 về nhà ở và vườn hộ gia đình; Tiêu chí số 2 về đường giao thông; Tiêu chí số 3 Nhà văn hóa khu thể thao thôn; Tiêu chí số 4 Phát triển sản xuất và giảm hộ nghèo; Tiêu chí số 5 về Văn hóa, Giáo dục, Y tế; Tiêu chí số 6 về vệ sinh môi trường; Tiêu chí số 7 An ninh, trật tự xã hội và Bình đẳng giới.

          Qua buổi tuyên truyền giúp cho chị em phụ nữ nâng cao nhận thức về các tiêu chí xây dựng  khu dân cư kiểu mẫu qua đó góp phần thực hiện tốt các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu tại địa phương.         

Trong buổi tuyên truyền các hội viên còn được nghe cán bộ chuyên trách Dân số - Kế hoạch - Hóa gia đình Trạm Y tế xã tuyên truyền về đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và đề án 818 của  Bộ Y tế về xã hội hóa cung cấp phương tiện trách thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản./.

                                                                    Đồng Văn Hưng